Tester - Trä & Betong

Tester på trä med vatten och kimrök

I detta test vill vi jämföra förmågan för en yta att torka samt ytans förmåga till smutsavvisning. Testerna är gjorda 1 dygn efter behandling med respektive fabrikat. Det mest intressanta är att jämföra skillnader mellan hydrofoba ytor (de flesta konkurrenters teknik) samt vår hydrofila yta. Det finns även några tillverkare som använder vanligt vattenglas utan försegling vilket ger en hydrofil yta men då vattenglas är vattenlösligt förvinner kiselstrukturen succesivt ur träet. Det vi vill visa med dessa tester är produkternas förmåga att på ett så effektivt sätt som möjligt hålla ytorna rena och torra vilket bla är viktigt för att förhindra påväxter.

 

I videoklippet ovan ser ny tydligt skillnaden mellan en hydrofil och en hydrofob yta. Fördelen med en hydrofil yta är att vattnet torkar mycket snabbare än på en silikonbaserad försegling (hydrofob yta). Nackdelen med att vattnet blir stående länge är att det bla underlättar för påväxter. Vi gjorde ett test där vi hällde ut 60 ml vatten på respektive bräda. Efter fyra timmar var OneStep Kisel torr medan den andra brädan med silikonbeläggning inte hade torkat efter ett dygn.

I nästa test jämför vi förmågan till smutsavvisning. Första videon är vår produkt OneStep Kisel (Prebona) och den andra videon visar övriga konkurrenter på marknaden med vattenglas (kisel) kombinerat med en silikonbaserad yta (för att skydda kiselstrukturen som är vattenlöslig). Vi har testat produkterna för våra största konkurrenter och resultatet är likvärdigt för samtliga som har en förseglande yta. Testerna är gjorda med kimrök som är en extrem "smutsbildare" och ett av de tuffaste testerna man kan göra. Som ni ser är skillnaden väldigt stor.

 

På bilden nedan ser ni resultatet efter avspolning med vatten i 20 sekunder och därefter torkning. Vår OneStep Kisel längst till höger. De två hydrofoba ytorna med silikonförsegling i mitten och till vänster obehandlat trä. Intressant att se att vår yta har klart bäst smutsavvisning samtidigt som en obehandlad träyta har avsevärt bättre smutsavvisande egenskaper än de med silikonförsegling.

 

Tester på betong och takpanna med kimrök

Första videon nedan är gjord på Prebonas kontor i Simrishamn där man valt att testa smutsavvisning på en standardiserad takpanna och jämfört det med en takpanna behandlad med OneStep Kisel. Testet visar en klar skillnad på förmågan till smutsavvisning.

En behandling med OneStep Kisel innebär att ytan får hydrofila egenskaper. Detta innebär att vatten direkt flyter ut på ytan vilket snabbar på torkningsförloppet jämfört med en hydrofob (vattenavvisande) yta. Detta är bla viktigt för att undvika påväxter och smutsbildning. Se video under test - trä där skillnaden mellan hydrofil och hydrofob yta visas.

I videon nedan jämför vi smutsavvisning på en grövre/mer ojämn betongyta. Den vänstra betongplattan är behandlad med OneStep Kisel och den högra är obehandlad. Testet är gjort med kimrök som är en extremt svår "nedsmutsare" och vi ser en tydlig effekt av minskad nedsvärtning på den behandlade ytan.

På bilden nedan har vi sköljt av båda betongplattorna från testet ovan med kallt vatten under några sekunder och låtit dem torka. Det mesta av kimröken är borta på den vänstra behandlade ytan men det bör tilläggas att kimrök är en extremt svår "nedsmutsare".

Kisel All in 1 behandlad betongplatta till vänster

Övriga bilder nedan visar på långtidsefffekten av vår kiselbehandling. Murarna är behandlade 2011 och ser fortfarande "rena" ut jämfört med ytorna som ej är behandlade. Bilden med takpannorna är tagen sex år efter behandling med OneStep Kisel.