Användning

Tredje generationens kiselteknologi för trä och betong/puts
 
OneStep Kisel för Trä

Med OneStep Kisel blir behandlingen av trädäcket  så enkelt det bara kan bli. Även övrigt trä där man önskar en vacker silvergrå yta kan behandlas med OneStep Kisel. Det ska då inte målas före eller efter behandling.

Efter noggrann rengöring av träet sker själva kiselbehandlingen i ett steg.  Normalt sett vid användning av "vattenglas" baserade produkter som är vattenlösliga behöver ytan förseglas med någon typ av silikonmedel i ett andra steg  för att inte lösas upp efter några år. Genom tredje generationens kiselteknologi har vi skapat en produkt som inte är vattenlöslig (1000 gånger mindre vattenlöslig än vattenglas) och därmed bildar en irreversibel kiselstruktur i träet. 

All kiselbehandling skapar en vacker silvergrå färg på träytan när den träffas av solens strålar. Processen tar några månader och beror på att ligninet som fungerar som ett lim mellan cellulosafibrerna bryts ner i snabb takt och ersätts av kiselstrukturen (gäller bara på ytan någon tiondels mm in i träet). Normalt sett på ett obehandlat trä tar det 1-2 år för träytan att bli grå då solljuset bryter ner översta lagrets lignin och cellulosans grå färg framträder.  En yta som inte utsätts för solljus grånar inte men får samma effektiva kiselstruktur.

OneStep kisel är helt transparent och den behandlade ytan övergår succesivt till en silvergrå nyansen när solljuset fått verka. Observera att ytan inte ska målas eller oljas efter kiselbehandling.

Produkten innehåller enbart naturliga ämnen och inga biocider, gifter eller farliga ämnen.

Får ej förvaras i minusgrader. produkten blir då förstörd.

 

a

a

 

Bruksanvisning:

1. Innan man applicerar produkten ska ytan först rengöras noga från oljerester, alger eller annan ytbeläggning. Ytan ska vara trären innan behandling. Använd ex tralltvätt för hårt smutsigt trädäck och mindre frätande rengöringsmedel för lättare nedsmutsning. Låt träytan torka ordentligt innan ni behandlar med OneStep Kisel. Temperaturen bör vara minst 8-10 grader och det är bra om det inte förväntas regn inom närmaste dygnet. 

Tänk på att inte behandla ett nytt tryckimpregnerat trädäck. Det innehåller kemikalier som först ska "gå ur" träet innan behandling med OneStep Kisel sker. Man bör vänta åtminstone 4-6 månader eller helst till säsong två.

2.  Applicering kan ske med hjälp av lågtrycksspruta eller pensel. Behandla flödigt men inte rinnande. Beroende på träets sugförmåga, ålder, jämnhet etc kan ni räkna med att 1 liter räcker till ca 5-8 kvm. Ytan är torr inom några timmar och kan därefter beträdas. Det räcker med en behandling om träet är relativt nytt och har en jämn yta. 

Kisellösningen tränger in i träet (ca 0,1 mm) och bildar ett kiselnätverk som inte är vattenlösligt och som kommer finnas kvar i träets översta del under väldigt lång tid.

Under höst/vinter då trädäcket utsätts för mycket regn och fukt kan påväxter ansamlas på vattenytorna. Detta brukar i regel vara enkelt att ta bort framåt våren då ytorna torkar upp. Normalt sett med varmvatten och en skurborste. Sitter det lite hårdare så välj ett rengöringsmedel som inte är extremt frätande.

OneStep Kisel för Betong & Puts

Kiselbehandling av betong, sten, puts, tegel eller trä för den delen är en gammal metod för att skydda mot inträngning av vatten och kemikalier, binda damm på nya betongytor, skapa en smutsavvisande yta etc. Kiselstrukturen tränger in ca 1-2 cm i betong vilket även förstärker materialet och förbättrar motståndskraften mot brand. 

Fördelen med OneStep Kisel är att den inte är vattenlöslig och bildar en i princip evig "förstening" av ytan som behandlas.  Dessutom behöver behandling bara ske i ett steg vilket blir praktiskt och enkelt. Traditionellt sett har behandling med "vanligt" vattenglas inneburit en begränsad livslängd på kiselstrukturen då den är vattenlöslig. Tredje generationens kiselteknologi har löst denna begränsning.

Kiselstrukturen förstärker ytan på betongen & putsen och skapar en tät yta vilket minskar vatteninträngningen och försvårar för smuts och påväxter att få fäste. Betongen och putsen får en hydrofil yta vilket gör att vattnet snabbt flyter ut och därigenom torkar snabbare samtidigt som smutsavvisningen blir extremt bra. Kika gärna på våra videos där vi gjort tester på vatten & smutsavvisning. 

Produkten innehåller enbart naturliga ämnen och inga biocider, gifter eller farliga ämnen. Produkten är näst intill transparant men bra om man skyddar ytor i precis närhet till de ytor som ska behandlas.

Bruksanvisning:

1. Innan man applicerar produkten ska ytan först rengöras noga. Har man tänkt måla ytan ska detta ske innan OneStep Kisel appliceras. Tänk dock på att om ni målar ytan först så kommer det innebära svårigheter för kisellösningen att tränga förbi färgen och in i underliggande materialet.  Låt ytan torka ordentligt . Temperaturen bör vara minst 8-10 grader och det är bra om det inte förväntas regn inom närmaste dygnet. 

2. Applicering kan ske med hjälp av lågtrycksspruta , roller eller pensel. Beroende på betongens, putsens, teglets eller träets sugförmåga & jämnhet kan ni räkna med att 1 liter räcker till ca 5-6 kvm. Ytan torkar på någon/några timmar medan processen med att utveckla kiselstrukturen inne i materialet pågår under ett antal veckor/månader. Dock får ytan snabbt sina unika egenskaper för vatten & smutsavvisning. Normalt sett behövs enbart en behandling men ju mer ojämn ytan är så förbättras förmågan till smutsavvisning vid fler behandlingar. Det man åstadkommer med behandlingen är att fylla i porer och fylla ut ojämnheter. Ju jämnare yta desto bättre smutsavvisande yta. Väljer man att behandla en målad yta, vare sig det är trä eller betong, kommer kisellösningen till största del etablera sig i färgen vilket av naturliga skäl skyddar färgen och skapar en hydrofil och smutsavvisande yta. Dock skyddas inte underliggande material som vid behandling av "rena" ytor.