Användning

Tredje generationens kiselteknologi för trä och betong/puts
 
OneStep Kisel för Trä

Med OneStep Kisel blir behandlingen av trädäcket  så enkelt det bara kan bli. Även övrigt trä där man önskar en vacker silvergrå yta kan behandlas med OneStep Kisel.

Efter noggrann rengöring av träet (se mer info nedan) sker själva kiselbehandlingen i ett steg.  Normalt sett vid användning av "vattenglas" baserade produkter som är vattenlösliga behöver ytan förseglas med någon typ av silikonmedel i ett andra steg  för att inte lösas upp efter något år. Genom tredje generationens kiselteknologi har Prebona/OneStep kisel skapat en produkt som inte är vattenlöslig (1000 gånger mindre vattenlöslig än vattenglas) och därmed bildar en kislestruktur som sitter kvar under väldigt lång tid i ytan. 

All kiselbehandling skapar en vacker silvergrå färg på träytan när den träffas av solens strålar. Processen tar upp till ett år och beror på att ligninet som fungerar som ett lim mellan cellulosafibrerna bryts ner och ersätts av kiselstrukturen (gäller bara på ytan någon tiondels mm in i träet). Normalt sett på ett obehandlat trä tar grånadsprocessen lite längre tid. En yta som inte utsätts för solljus grånar inte men får i övrigt samma positiva egenskaper.

OneStep kisel är helt transparent och den behandlade ytan övergår succesivt till en silvergrå nyansen när solljuset fått verka. Observera att ytan inte ska målas eller oljas efter kiselbehandling.

Produkten innehåller enbart naturliga ämnen - Kisel och vatten.

Får ej förvaras i minusgrader. produkten blir då förstörd.

 

a

a

 

Bruksanvisning:

1. Innan man applicerar produkten ska ytan först rengöras noga från oljerester, alger eller annan ytbeläggning. Ytan ska vara trären innan behandling. Att rengöra ett äldre trädäck som är smutsigt, beväxt och kanske tidigare behandlat kan vara en mödosam process. Det går naturligtvis skura trädäcket med hård borste och ett frätande medel typ terrasstvätt men vi rekommenderar i första hand en maskinbehandling utan kemikalier om det är möjligt. Kärcher PCL4 är en mycket bra och prisvärd maskin med roterande borstar som skonsamt och på djupet rengör trädäcket. Koppla på vattenslangen och låt de roterande borstarna effektivt avlägsna alla påväxter och tidigare grånad för ett trärent resultat. Helt utan kemikalier och redo för behandling efter att ytan torkat. Finns även en effektiv maskin från Bona att hyra i färgfackhandeln etc. Skulle trädäcket vara väldigt ansatt av smuts och påväxter kan det underlätta med ett starkt frätande medel typ terrasstvätt etc. Skulle det inte heller hjälpa återstår maskinslipning av trädäcket.

Ett trädäck som är relativt nytt och ej börjat gråna kan relativt enkelt tvättas av med borste och algdödande medel innan det är dags för behandling. Viktigt att döda av ej synliga "påväxter" innan behandling. Skölj sen noga av med vatten så att inga kemikalier sitter kvar i träet. Finns inget behov av långtidsverkande algmedel då det är viktigare att "snabbt" döda av påväxterna och sen relativt snabbt skölja bort medlet noga.

Var sen noga med att låta trädäcket torka innan behandling. Fuktkvoten bör vara under 18 %. Brukar ta några dagar utan nederbörd. Temperaturen bör vara minst 8-10 grader och det är bra om det inte förväntas regn inom närmaste timmarna.

Tänk på att inte behandla ett helt nytt tryckimpregnerat trädäck. Det kan vara väldigt fuktigt när det kommer från brädgården. Vänta åtminstone några månader innan behandling med OneStep Kisel sker. 

Applicering kan ske med hjälp av lågtrycksspruta eller pensel. Behandla flödigt men inte rinnande. Beroende på träets sugförmåga, ålder, jämnhet etc kan ni räkna med att 1 liter räcker till ca 8-10 kvm. Ytan är torr inom en timme (ofta snabbare om det är varmt/torrt väder) och kan därefter beträdas. Det räcker med en behandling om träet är relativt nytt och har en jämn yta. Fler behandlingar är dock positivt då ytan blir än jämnare och mer smutsavvisande.

Kisellösningen tränger in i träet (ca 0,1 mm) och bildar ett kiselnätverk som inte är vattenlösligt och som kommer finnas kvar i träets översta del under överskådlig tid.

 

Årligt underhåll

Ett trädäck som är behandlat med OneStep Kisel får väldigt bra smutsavvisande egenskaper. Men våra höstar/vintrar är långa och blöta. På en yta som under lång tid inte får möjlighet att torka upp kommer oundvikligt ytliga påväxter ansamlas. Dessa är dock ytliga och kan relativt enkelt städas bort framåt våren. Vänta med rengöring tills det blivit lite varmare och träet torkat upp. Ett väldigt blött trä kan vara känsligt om man städer det med hård borste. Lätt att man skrubbar så hårt att översta fiberlagret i träet lossnar där kiselbehandlingen sitter. När träet torkat är vår erfarenhet att det är relativt enkelt att tvätta med varmvatten och borste. Kan man undvika kemikalier är det naturligtvis positivt. Vi talade tidigare om Kärcher PCL4 med roterande borstar och med anslutning till vattenslang. Har man ett större trädäck är det väldigt kraftbesparande att med lätt handlag gå över trädäcket med maskin istället för att skrubba med borste. Var dock försiktiga och tryck ej så hårt då borstarna kan gå lite djupt och få bort kiselbehandlingen. Detta är också anledningen till att ni inte ska underhållstvätta med ett frätande medel typ terrasstvätt. 

Skulle ni upptäcka att delar av trädäcket blivit "trärent" efter underhållstvätten så rekommenderar vi att ni behandlar med OneStep kisel på de fläckar som inte är gråa längre.

 

Ett trädäck som byggts på "rätt" sätt har ju mellanrum mellan plankorna och är uppbyggt så att luften kan cirkulera under och mellan brädorna. Det positiva med detta är att torktiden för brädorna minimeras och risken för påväxter minskar avsevärt. Detta gäller naturligtvis oavsett vilken typ av behandling man väljer. OneStep Kisel har dock den positiva egenskapen att det ej är vattenlösligt och därmed kommer sitta kvar under överskådlig tid i träet oavsett om det är väldigt fuktigt under långa perioder. Dock kommer ytliga beläggningar öka även på ett trädäck behandlat med OneStep Kisel om trädäcket är "felkonstruerat". Den enda negativa konsekvensen blir dock att det blir lite mer att städa av när våren kommer. Behandlingen sitter ändå kvar i träet.

 

OneStep Kisel för Betong & Puts

Kiselbehandling av betong, sten, puts, tegel eller trä för den delen är en gammal metod för att skydda mot inträngning av vatten och kemikalier, binda damm på nya betongytor, skapa en smutsavvisande yta etc. Kiselstrukturen tränger in ca 1-2 cm i betong vilket även förstärker materialet och förbättrar motståndskraften mot brand. 

Fördelen med OneStep Kisel är att den inte är vattenlöslig och bildar en i princip evig "förstening" av ytan som behandlas.  Dessutom behöver behandling bara ske i ett steg vilket blir praktiskt och enkelt. Traditionellt sett har behandling med "vanligt" vattenglas inneburit en begränsad livslängd på kiselstrukturen då den är vattenlöslig. Tredje generationens kiselteknologi har löst denna begränsning.

Kiselstrukturen förstärker ytan på betongen & putsen och skapar en tät yta vilket minskar vatteninträngningen och försvårar för smuts och påväxter att få fäste. Betongen och putsen får en hydrofil yta vilket gör att vattnet snabbt flyter ut och därigenom torkar snabbare samtidigt som smutsavvisningen blir extremt bra. Kika gärna på våra videos där vi gjort tester på vatten & smutsavvisning. 

Produkten innehåller enbart naturliga ämnen och inga biocider, gifter eller farliga ämnen. Produkten är näst intill transparant men bra om man skyddar ytor i precis närhet till de ytor som ska behandlas.

Bruksanvisning:

1. Innan man applicerar produkten ska ytan först rengöras noga. Har man tänkt måla ytan ska detta ske innan OneStep Kisel appliceras. Tänk dock på att om ni målar ytan först så kommer det innebära svårigheter för kisellösningen att tränga förbi färgen och in i underliggande materialet.  Låt ytan torka ordentligt . Temperaturen bör vara minst 8-10 grader och det är bra om det inte förväntas regn inom närmaste dygnet. 

2. Applicering kan ske med hjälp av lågtrycksspruta , roller eller pensel. Beroende på betongens, putsens, teglets eller träets sugförmåga & jämnhet kan ni räkna med att 1 liter räcker till ca 5-6 kvm. Ytan torkar på någon/några timmar medan processen med att utveckla kiselstrukturen inne i materialet pågår under ett antal veckor/månader. Dock får ytan snabbt sina unika egenskaper för vatten & smutsavvisning. Normalt sett behövs enbart en behandling men ju mer ojämn ytan är så förbättras förmågan till smutsavvisning vid fler behandlingar. Det man åstadkommer med behandlingen är att fylla i porer och fylla ut ojämnheter. Ju jämnare yta desto bättre smutsavvisande yta. Väljer man att behandla en målad yta, vare sig det är trä eller betong, kommer kisellösningen till största del etablera sig i färgen vilket av naturliga skäl skyddar färgen och skapar en hydrofil och smutsavvisande yta. Dock skyddas inte underliggande material som vid behandling av "rena" ytor.