Teknologi

Tredje generationens kiselteknologi
Kisel är ett av dom vanligaste ämnena i vår jordskorpa. Sand består huvudsakligen av kiseldioxid och silikater. Kisel är sålunda ett naturligt och miljövänligt ämne med många spännande användningsområden. Inom det område vi är verksamma, ytbehandlingar, har kisel en lång historik. Enkelt förklarat vill man få in kiselpartiklar i ytskiktet på ex träet eller betongen vilket därefter "förstenas" och bildar en hård yta som förstärker materialet, skyddar mot vatteninträngning (men samtidigt är diffusionsöppet) och gör ytan betydligt mer smutsavvisande och dessutom förbättrar brandskyddet.

Det vi kallar första generationens kiselteknologi är en uråldrig teknik som används än idag inom en mängd olika områden. Tekniken kallas vattenglas och innebär förenklat att man smälter samman kvarts (sand) och ex natriumkarbonat (glasaktig massa bildas). Därefter pulveriseras detta och blandas med vatten under högt tryck och hög temperatur. Resultatet blir en sirapsliknande massa, natriumsilikat, med bra egenskaper för att ex täta olika material när massan reagerar på luft. 
Det stora problemet med denna tekniken är att dessa kiselblandningar typ natrium & kaliumsilikat är vattenlösliga. Så även om man får ett bra kiselnätverk i sin yta som ska skyddas/förstärkas kommer effekten succesivt försvinna pga den höga vattenlösligheten hos natrium och kalium som i sin tur vittrar sönder kiselstrukturen.
Alla kiselprodukter på marknaden, såväl när det gäller behandling av trädäck eller betongytor använder denna teknologi. Problemet med att produkten är vattenlöslig försöker man få bort genom att skapa en beläggning (ofta silikon) som appliceras ovanpå kiselbehandlingen.
Andra generationens kiselteknologi innebär i korthet att man utvecklat tekniker för att modifiera kiselatomen. Olika ”aktiva atomer/ämnen” kopplas till kiselatomen och nya egenskaper framträder med breda användningsområden inom olika branscher. Kiselblandningen är vattenlöslig vilket gör den mindre lämplig för ex ytbehandlingar.

Tredje generationens kiselteknologi är en patenterad teknik där Professor Otterstedt (läs mer under bakgrund) (Prebona) fann ett sätt att modifiera ytan på kiselatomerna för att möjliggöra för de aktiva ämnena/atomerna att få fäste på kiselatomerna. Resultatet blev bla att en bråkdel av det aktiva ämnet behöver användas för att uppnå samma effekt samt att man kan skräddarsy atomerna utifrån de egenskaper man söker. I vårt fall har det handlat det om att konstruera en kiselblandning med unika egenskaper för skydd av trä (ex altan/panel) eller betong och sten.
Kiseltekniken kan även användas för lukteliminering och att döda virus & bakterier (här är det silveratomer som fästs på kiselatomen). Läs gärna på www.prebona.com om deras unika produkter inom en mängd användningsområden.
Det Professor Otterstedt lyckades skapa när det kommer till ytbeläggningar är en kiselblandning som är ca 1.000 gånger mindre vattenlöslig än vattenglas baserat på ex natrium & kaliumsilikat (det våra konkurrenter använder). Den praktiska nyttan av detta är helt enkelt att det bildas en kiselstruktur i materialets ytskikt som under väldigt lång tid sitter kvar i materialet utan att behöva skydda den med någon typ av "försegling".
Att behandla en yta med våra produkter innebär att man får en irreversibel inträngning av kisel i ytskiktet. Man kan likna det vid en förstening av ytan. Det kiselnätverk som bildas i ytan fyller ut porer och ojämnheter ett par mm ner i materialet. Ytan blir hård, jämn och med hydrofila egenskaper. Med hydrofil menas att vatten som träffar ytan flyter ut direkt vilket snabbar på torkningsprocessen och skapar en extremt smutsavvisande yta. Kika gärna på de tester vi gjort som visar denna egenskap och jämför den med de hydrofoba egenskaper våra konkurrenters försegling i praktiken medför. På ett trädäck med hydrofob yta (vattenavvisande) blir vatten stående under väldigt lång tid vilket underlättar för påväxter av olika slag samt att smutsavvisningen blir väldigt ogynnsam jämfört med en hydrofil yta.

a
Kiselbehandling är en teknik med enbart naturliga ämnen och som är miljövänliga. Många som behandlar ex sitt trädäck med antingen olja eller kisel vill ju skapa en yta som skyddar träet både mot röta men även mot påväxter. En naturlig fråga är då om vår kiselbehandling med enbart naturliga ämnen utan inslag av biocider (gifter för att döda organiska organismer) kan förhindra just detta. Svaret är att vi har skapat de bästa förutsättningarna för att undvika påväxter utan att använda biocider. Vi har en extremt tät och smutsavvisande yta som torkar ut materialet betydligt snabbare än på en hydrofob yta. Bättre än så blir det inte. Trots detta kommer ex ett trädäck under höst/vinter/vår utsättas för mycket regn och fuktiga miljöer och oavsett vilken yta man har kommer det vara svårt att helt undvika påväxter då dessa ansamlas på ytor som som sällan får en chans att torka ut. Men för att summera - förutsättningarna blir inte bättre än så här.

Jämförelse mellan kiseltekniker
Första generationens kiselteknologi som används av alla våra konkurrenter innebär att man behandlar ytan med traditionellt vattenglas och därefter förseglar ytan med någon typ av silikon för att skydda den vattenlösliga kiselstrukturen. Det finns två nackdelar förutom att det blir mer omständligt att behandla trädäcket i två steg. Förseglingen är ömtålig för mekaniskt slitage när man går på trädäcket och behöver regelbundet ses över. Det andra är att förseglingen skapar en hydrofob, vattenavvisande, yta vilket medför att vatten blir stående på trädäcket under mycket längre tid än om du har en hydrofil yta. Dessutom blir de smutsavvisande egenskaperna väldigt mycket sämre jämfört med en hydrofil yta. Kika gärna på våra bilder och videos så ser ni den stora skillnaden. Detta sammantaget kommer medföra problem med smuts och påväxter i en helt annan omfattning än på en hydrofil yta.

Vissa konkurrenter säljer vattenglas utan att försegla ytan med silikon. Vattenglas är som vi sagt vattenlösligt och kommer försvinna succesivt när det utsätts för regn och fukt. Initialt kommer vattenglas fungera väldigt bra då det bildar en kiselstruktur med fina egenskaper för vatten & smutsavvisning. Men processen att lösa upp kiselstrukturen påbörjas omgående och pågår under ett antal år beroende på mängden fukt och nederbörd som påskyndar processen. 
Tredje generationens kiselteknologi har löst problemet med vattenlösligheten men även att vi kan använda betydligt mindre av de aktiva ämnena på kiselatomen utan att tappa effektivitet. Vi får en irreversibel kiselstruktur som i princip sitter fast för evigt i materialet och vi får en hydrofil yta där vatten kan torka ut betydligt snabbare och en extremt tät yta med extremt bra smutsavvisande egenskaper. Detta sker genom behandling i enbart ett steg. Detta skapar de bästa förutsättningar som går åstadkomma för att skapa en stark och motståndskraftig yta och genom att enbart använda naturliga och miljövänliga ämnen
Säkerhetsdatablad
Produktdatablad
Kiselbehandling fördjupning