Bakgrund

Prebona och Professor Otterstedt
Alla våra produkter baseras på kisel. Samma ämne som sand mestadels består av och det vanligaste ämnet på vår jordskorpa. Kisel i kombination med ex Natrium eller Kalium, även kallat vattenglas, är en uråldrig metod för att täta och förstärka olika typer av material. Tex Betong men även så vardagliga saker som att konservera ägg när inte kyl fanns att tillgå. Denna uråldriga metod för att förändra/förbättra olika materials egenskaper har nu klivit in i nanoteknologins tidevarv när Professor Otterstedt utvecklade 3:e generationens kiselteknologi.
Prebona grundades 2011 av Professor Jan-Erik Otterstedt på Ideon i Lund. Prebona`s patenterade teknologiplattform, Prebona CompTech, är resultatet av ett liv inom forskning och utveckling där Otterstedt ända sedan 70-talet varit en auktoritet inom Kisel teknologin. 1975 anställdes Otterstedt på EKA (Akzo Nobel) med uppdraget att göra bolagets produkter mer miljövänliga och positionera Akzo Nobel som en innovativ leverantör av kemiska produkter till bla pappersindustrin. Professor Otterstedts kunskaper kring Kisel och hans vidare forskning och utveckling ledde bla till en kisellösning, Compzil, för lagring av massafiber vid tillverkning av papper. Patent beviljades i över 20 länder och produkten blev en kommersiell succè för Akzo Nobel.

1981 utnämndes Otterstedt till Professor på Chalmers där han fortsatte sin forskning kring Kisel vilket resulterade i 65 vetenskapliga artiklar och en mängd nya användningsområden och förbättringar av befintliga material.

2009 började professor Otterstedt utarbeta en ny metod som byggde på en idè kring att modifiera Kisel och addera naturliga, men dyra ämnen, till kiselatomen och därmed uppnå egenskaper som både var betydligt mer effektiva men som samtidigt krävde betydligt mindre tillsats av de ”dyra” aktiva ämnena. Prebona Compotech var född och innovationen patenterades. Prebona AB bildades vid Ideon i Lund, en Global ”hub” för nanoteknologi.
Prebona är sedan 2014 ett börsnoterat företag med säte i Simrishamn. Efter år av produktutveckling och vidare forskning är man nu redo att i stor skala kommersialisera bolagets ”ingredienser/ kiselblandningar” till en mängd olika användningsområden och till globala samarbetspartners.