Frågor & Svar

Vad är det unika med OneStep Kisel?

OneStep Kisel (OSK) har ett antal unika egenskaper. Den största skillnaden mot övriga kiselpreparat på marknaden är att den ej är vattenlöslig vilket innebär att den sitter kvar i materialet under överskådlig tid. Förmågan att avvisa smuts och påväxter utan inslag av biocider är bäst i klassen. OSK är enkelt att applicera i ett steg och torkar under en timme. Den är helt transparent och missfärgar ej omkringliggande ytor vid applicering. Den är ej frätande vilket också underlättar och ger en säkrare applicering för den som utför arbetet.

Hur rengör jag före behandling med OneStep Kisel?

Ytan ska vara ren innan behandling. Gäller det behandling av trä ska ytan vara trären utan inslag av färg eller oljerester. En tidigare obehandlad träyta som ej hunnit gråna kan tvättas av med varmvatten och borste. En smutsig och grånad träyta tvättas med frätande medel typ Trallrent. Målsättningen är att ytan ska vara trären innan behandling. Sten och betonggytor tvättas rena från smuts och påväxter innan behandling. Använd rengöringsmedel efter behov och grad av smutsighet. Mossa, lavar och alger avlägsnas antingen mekaniskt eller med medel. Finns en uppsjö av olika preparat. Tänk på att en behandling med OSK inte förändrar stenytans utseende utan används för att hålla ytan ren under lång tid och lättare att underhålla.

Hur applicerar jag enklast OneStep Kisel?

Det enklaste och snabbaste är att använda lågtrycksspruta. Men även pensel, roller och målardyna går bra att använda

Hur snabbt torkar det efter behandling?

Vid varmt och torrt väder torkar behandling på under en timme och kan därefter beträdas om det gäller ett trädäck. Är det kallare ute tar det längre tid.

Hur snabbt blir ytan grå efter behandling?

Ett relativt nytt trädäck av tryckimpregnerat virke grånar succesivt under påverkan av sol och regn. Räkna med något år innan full grånad uppnås. En äldre yta som ex maskintvättats innan behandling grånar på några månader. Ytor som träffas begränsat av solens strålar grånar men det tar betydligt längre tid.

Hur länge håller en behandling med OneStep Kisel?

Då OneStep Kisel ej är vattenlösligt kommer det finnas kvar i materialet under överskådlig tid om det ej nöts bort rent mekaniskt. Man kan med starkt frätande tvättmedel och hård borste rugga bort fiber på en träyta och därmed få bort kiselskölden. Detta syns då genom att grånaden försvinner där kiseln ruggats bort. Komplettera med behandling på ytor som påverkats och ser trärena ut.

Är OneStep Kisel miljövänligt?

OneStep Kisel består bara av naturliga ämnen och är helt miljövänligt

Vad är åtgången vid behandling?

Beroende på hur sugande materialet som behandlas är kan man utgå från att ett nytt tryckimpregnerat trädäck som behandlas kräver ca 1 liter per 10 kvm. behandlar man en sågad/ej hyvlad tryta så kan åtgången vara ca 1 liter till 6-7 kvm. En betongyta kan kräva 1 liter till 5 kvm. Allt beror på hur tät ytan är.

När kan jag behandla ett nylagt tryckimpregnerat trädäck?

Man bör vänta några månader tills träet torkat ordentligt. 

Kan man använda OneStep Kisel på alla sorters trä?

Det går bra. OneStep Kisel har en unik förmåga att tränga in i alla typer av trä och binda sig med underlaget.

Vid vilken temperatur kan jag göra behandling?

Det bör vara över 8 grader och ytan ska vara helt torr

Jag har tidigare behandlat med olja. Kan jag ändå lägga på OneStep Kisel?

Man måste få bort all tidigare ytbehandling innan man applicerar OneStep kisel. Annars kommer behandligen "fastna" i den tidigare behandlingen

Jag har tidigare behandlat med ett annat medel. Kan jag ändå lägga på OneStep Kisel?

Man måste få bort tidigare behandling för att få ett bra resultat. Dock kan man ex behandla ovanpå en målad yta för att förbättra de smutsavvisande egenskaperna. Men det bästa resultatet får man om OSK kan binda i själva materialet och inte i en tidigare ytbehandling

Blir det bättre om jag behandlar ytterligare en gång efter ett tag?

Ju fler gånger man behandlar med OSK desto jämnare och mer smutsavvisande yta får man. Vi vill dock poängtera att en behandling räcker för att nå bra resultat.

Jag har medel kvar i dunken efter behandling. Kan detta förvaras och användas nästa säsong?

Hållbarheten är minst 24 månader enligt tillverkaren Prebona. Får ej utsättas för frost.