Test - Betong

Test på betong och takpanna med kimrök
Första videon nedan är gjord på Prebonas kontor i Simrishamn där man valt att testa smutsavvisning på en standardiserad takpanna och jämfört det med en takpanna behandlad med OneStep Kisel. Testet visar en klar skillnad på förmågan till smutsavvisning.
En behandling med OneStep Kisel innebär att ytan får hydrofila egenskaper. Detta innebär att vatten direkt flyter ut på ytan vilket snabbar på torkningsförloppet jämfört med en hydrofob (vattenavvisande) yta. Detta är bla viktigt för att undvika påväxter och smutsbildning. Se video under test - trä där skillnaden mellan hydrofil och hydrofob yta visas.
I videon nedan jämför vi smutsavvisning på en grövre/mer ojämn betongyta. Den vänstra betongplattan är behandlad med OneStep Kisel och den högra är obehandlad. Testet är gjort med kimrök som är en extremt svår "nedsmutsare" och vi ser en tydlig effekt av minskad nedsvärtning på den behandlade ytan.
På bilden nedan har vi sköljt av båda betongplattorna från testet ovan med kallt vatten under några sekunder och låtit dem torka. Det mesta av kimröken är borta på den vänstra behandlade ytan men det bör tilläggas att kimrök är en extremt svår "nedsmutsare".
Kisel All in 1 behandlad betongplatta till vänster
Övriga bilder nedan visar på långtidsefffekten av vår kiselbehandling. Murarna är behandlade 2011 och ser fortfarande "rena" ut jämfört med ytorna som ej är behandlade. Bilden med takpannorna är tagen sex år efter behandling med OneStep Kisel.
;